หลักสูตร・เกี่ยวกับโปรเจค

เกี่ยวกับโปรเจค

ศูนย์ให้ความร่วมมือนานาชาติประเทศญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและการันตีคนที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมที่เติบโตและอุตสาหกรรมที่ขาดคนทำงาน รับ "ฝึกอบรมและช่วยเหลือและจัดตั้ง การทำงานของชาวต่างชาติ" ที่สามารถเรียนรู้การทำประวัติ ความรู้เบื้องต้นธรรมเนียมในการจ้างงาน กฎหมายแรงงานญี่ปุ่น การสื่อสารในพื้นที่ทำงานซึ่งรวมถึงภาษาญี่ปุ่นด้วย จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการโดยมีเป้าหมายคือ ผู้หางานชาวต่างที่ชาติที่อาศัยอยู่ถาวร (ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติพำนักอยู่ในระยะหนึ่ง "คู่สมรสชาวญี่ปุ่น เป็นต้น" "ผู้ที่อาศัยอยู่ถาวร" "คู่สมรสของผู้ที่อาศัยอยู่ถาวร เป็นต้น" "ผู้พำนักถาวร")

พื้นที่ที่จัดงาน

จัดขึ้นใน 20 จังหวัด (อิบารากิ, โทชิกิ, กุนมะ, ไซตามะ, ชิบะ, โตเกียว, คานากาว่า, อิชิกาวะ, นากาโนะ, ชิสึโอกะ, ไอจิ, เกียวโต, มิเอะ, โอซาก้า, ฮิโรชิมา, คากาวะชิมาเนะ นางาซากิ )

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หางานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นซึงมีความลำบากในเรื่องของการเข้าทำงานในการจ้างงานที่มั่นคง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ทักษะที่ไม่เพียงพอและความรู้ที่ จำเป็นในการทำงานเช่น ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งถึงแม้จะมีความต้องการงานอย่างสูง และหางานอย่างเต็มที่ก็ตาม

เวลาที่อบรม เป็นต้น

เวลาในการอบรมรวมต่อคอร์ส 120 กำหนดให้ตรงกับความต้องการในการเข้าฟังบรรยายและสภาพจริงของพื้นที่ เช่น คอร์สวันเสาร์-อาทิตย์ คอร์สกลางคืน กลางวัน เป็นต้น

ที่รับสมัครเข้าฟังบรรยาย

Hellowork ที่อยู่ในพื้นที่จัดการอบรม

ที่ติดต่อสอบถาม ที่ติดต่อสอบถาม JICE Japan International Cooperation Center
03-6838-2723
 1. ที่ติดต่อสอบถาม
JICE Japan International Cooperation Center
03-6838-2723
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สบรรยายการทำงาน

คอร์สบรรยายการทำงาน

ทัศนศึกษาพื้นที่การทำงาน

ทัศนศึกษาพื้นที่การทำงาน

หลักสูตร

【เนื้อหาบทเรียนส่วนใหญ่】

คอร์สนี้จะสอนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในที่ทำงาน เหมาะกับการเรียนเพื่อการเข้าทำงานอย่างมีเสถียรภาพ

เลเวล1120h

คอร์สสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อยแต่ไม่ถนัดในการอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ

 • การสนทนาในที่ทำงาน (การสนทนา การอ่าน และการเขียน)
 • Career Planning และการหางาน (ประกาศรับสมัครพนักงาน เอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์งาน)
 • คำสั่งง่ายๆในที่ทำงาน การอธิบาย และความเข้าใจ

เลเวล2120h

คอร์สสำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับแรกเริ่ม สามารถอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะได้ เป็นคอร์สสำหรับผู้เรียนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อย แต่ไม่ถนัดในการใช้คำที่สวยงามในการสื่อสาร

 • การสนทนาในที่ทำงาน (การสนทนา การอ่าน และการเขียน)
 • Career Planning และการหางาน (ประกาศรับสมัครพนักงาน เอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์งาน)
 • การอธิบายแบบง่ายๆในการทำงานหรือที่ทำงาน

เลเวล3120h

คอร์สสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง สามารถอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิง่ายๆ ได้ ขอแนะนำคอร์สนี้แก่ผู้ที่อยากเรียนรู้การสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์และคู่สนทนาในที่ทำงาน

 • การสนทนาในที่ทำงาน (การสนทนา การอ่าน และการเขียน)
 • Career Planning และการหางาน (ประกาศรับสมัครพนักงาน เอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์งาน)
 • การออกคำสั่ง การเสนอความเห็น เป็นต้น

เลเวล4120h

คอร์สสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่จบจาก Level ที่ 3

 • เข้าใจพอยท์ของการหางาน
 • เข้าใจพอยท์ของการเรียนรู้ทักษะด้านการฟัง การอ่าน และความรู้ด้านคำศัพท์ในระดับ N3 - N4
 • สร้างเสริมลักษณะนิสัยการศึกษาด้วยตนเอง

เลเวล5120h

คอร์สสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นในระดับที่จบจาก Level ที่ 4 หรือผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3 แล้ว

 • เข้าใจพอยท์ของการหางาน
 • เข้าใจพอยท์ของการเรียนรู้ทักษะด้านการฟัง การอ่าน และความรู้ด้านคำศัพท์ในระดับ N2 - N3
 • สร้างเสริมลักษณะนิสัยการศึกษาด้วยตนเอง