หลักสูตร・เกี่ยวกับโปรเจค


กรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก การรับสมัครอาจสิ้นสุดเร็วกว่ากำหนด
หลังจากรับสมัคร จะมีการตรวจสอบข้อมูลการสมัครและระดับความสามารถ แล้วจึงพิจารณาตัดสินว่าสามารถเข้าร่วมการอบรมได้หรือไม่

เกี่ยวกับโปรเจค

ที่ประเทศญี่ปุ่น กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงและจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการแรงงานชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นมาตรการใหม่ในการรักษาความมั่นคงของทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ศูนย์ให้ความร่วมมือนานาชาติประเทศญี่ปุ่น (JICE) ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ "การฝึกอบรมและสนับสนุนการจ้างงานชาวต่างชาติอย่างมั่นคง" จากกระทรวงสาธารณะสุข แรงงาน และสวัสดิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจ้างงานที่มั่งคงในประเทศญี่ปุ่น โดยการพัฒนาทักษะการสื่อสารในพื้นที่ทำงานของญี่ปุ่น และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในที่ทำงานของญี่ปุ่น, ธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงาน, กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับแรงงาน, ระบบประกันสังคม ฯลฯ ให้สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักระยะยาวที่มีสถานภาพการพำนักเป็น ("ผู้พำนักถาวร" "คู่สมรสชาวญี่ปุ่น" "คู่สมรสของผู้พำนักถาวร" และ "ผู้พำนักระยะยาว")

พื้นที่ที่จัดงาน

จัดขึ้นใน 28 จังหวัด (มิยากิ, อิบารากิ, โทชิกิ, กุนมะ, ไซตามะ, ชิบะ, โตเกียว, คานากาว่า, นิอิกาตะ, โทะยะมะ, อิชิกาวะ, ยามานาชิ, นากาโนะ, กิฟุ, ชิสึโอกะ, ไอจิ, มิเอะ, ฟุคุอิ, ชิงะ, เกียวโต, โอซาก้า, เฮียวโกะ, ชิมาเนะ, ฮิโรชิมา, คากาวะ, โอกายามะ, ฟุกุโอกะ, โอกินาว่า)

กลุ่มเป้าหมาย

ในกลุ่มชาวต่างชาติที่มีการพำนักระยะยาวที่มีสถานภาพการพำนักถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับการยอมรับว่ามีความตั้งใจในการหางานเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากมีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารในพื้นที่ทำงานของญี่ปุ่น, ธรรมเนียมปฏิบัติในที่ทำงานของญี่ปุ่น และธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงาน ฯลฯ จึงทำให้มีทั้งผู้ว่างงานที่มีความยากลำบากในการหางานที่มั่นคง และผู้มีงานทำที่คาดว่าจะย้ายงานไปสู่การทำงานที่มั่นคง ฯลฯ

เวลาที่อบรม เป็นต้น

เวลาในการอบรมรวมต่อคอร์ส 100 กำหนดให้ตรงกับความต้องการในการเข้าฟังบรรยายและสภาพจริงของพื้นที่ เช่น คอร์สวันเสาร์-อาทิตย์ คอร์สกลางคืน กลางวัน เป็นต้น

ที่รับสมัครเข้าฟังบรรยาย

Hellowork ที่อยู่ในพื้นที่จัดการอบรม

ที่ติดต่อสอบถาม ที่ติดต่อสอบถาม JICE Japan International Cooperation Center
03-6838-2723
 1. ที่ติดต่อสอบถาม
JICE Japan International Cooperation Center
03-6838-2723
คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สบรรยายการทำงาน

คอร์สบรรยายการทำงาน

ทัศนศึกษาพื้นที่การทำงาน

ทัศนศึกษาพื้นที่การทำงาน

หลักสูตร

【เนื้อหาบทเรียนส่วนใหญ่】

คอร์สนี้จะสอนภาษาญี่ปุ่น,วัฒนธรรมการทำงานในญี่ปุ่น, ธรรมเนียมการจ้างงาน ฯลฯ ที่ใช้ในที่ทำงาน เหมาะกับการเรียนเพื่อการเข้าทำงานอย่างมีเสถียรภาพ
(※)การอบรมประกอบไปด้วย การเยี่ยมชมฮัลโหลเวิร์ค, เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ พร้อมทั้งจัดการลงทะเบียนหางาน

เลเวล1100h

คอร์สสำหรับผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นครั้งแรก สำหรับผู้ที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อยแต่ไม่ถนัดในการอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะ

 • การสนทนาในที่ทำงาน (การสนทนา การอ่าน และการเขียน)
 • Career Planning และการหางาน (ประกาศรับสมัครพนักงาน เอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์งาน)
 • คำสั่งง่ายๆในที่ทำงาน การอธิบาย และความเข้าใจ

เลเวล2100h

คอร์สสำหรับผู้ที่เคยเรียนภาษาญี่ปุ่นในระดับแรกเริ่ม สามารถอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะและคาตาคานะได้ เป็นคอร์สสำหรับผู้เรียนที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นได้เล็กน้อย แต่ไม่ถนัดในการใช้คำที่สวยงามในการสื่อสาร

 • การสนทนาในที่ทำงาน (การสนทนา การอ่าน และการเขียน)
 • Career Planning และการหางาน (ประกาศรับสมัครพนักงาน เอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์งาน)
 • การอธิบายแบบง่ายๆในการทำงานหรือที่ทำงาน

เลเวล3100h

คอร์สสำหรับผู้ที่สามารถสนทนาด้วยภาษาญี่ปุ่นได้ในระดับหนึ่ง สามารถอ่านเขียนตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และตัวอักษรคันจิง่ายๆ ได้ ขอแนะนำคอร์สนี้แก่ผู้ที่อยากเรียนรู้การสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์และคู่สนทนาในที่ทำงาน

 • การสนทนาในที่ทำงาน (การสนทนา การอ่าน และการเขียน)
 • Career Planning และการหางาน (ประกาศรับสมัครพนักงาน เอกสารการสมัคร การสัมภาษณ์งาน)
 • การออกคำสั่ง การเสนอความเห็น เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครผ่าน HelloWork

  สิ่งที่ต้องนำมา

  ●รูปถ่าย 1 ใบ
  (3x4 ซม.)
  ●บัตรประจำตัวผู้พำนัก (ไซริวการ์ด)
  หรือ หนังสือเดินทาง
 • ・การตรวจสอบระดับความสามารถ
  เข้าสอบ

 • เริ่มการฝึกอบรม