Chỉ dẫn dựa trên Luật giao dịch thương mại cụ thể

Tên doanh nghiệp
TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN
Người quản lý bán hàng
Phó chủ tịch hội đồng quản trị YAMANA Kenji
Địa chỉ
2-7-1, Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0716, Odakyu Dai-ichi Seimei Bldg., 16th Floor
Số điện thoại
03-6838-2736
Địa chỉ e-mail
nihongo-info@jice.org
Phương pháp thanh toán
Chuyển khoản ngân hàng (thanh toán trước)
Thời gian giao hàng của sản phẩm
Sẽ gửi tài liệu học tập trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi xác nhận tiền đã được trả. Xin lưu ý là nếu bị thiếu hàng thì thời gian gửi sẽ kéo dài hơn.
Chi phí cần thiết khác ngoại trừ sản phẩm
 • Thuế giá trị gia tăng・chi phí tài liệu học tập・chi phí gửi tài liệu học tập .v.v...được bao gồm trong tiền học phí.
 • Trong dịch vụ ĐI THEO HỖ TRỢ, người làm đơn cũng như NGƯỜI SỬ DỤNG phải trả chi phí giao thông của khách hàng và nhân viên đi theo, lệ phí của tất cả thủ tục .v.v... xin lưu ý là chúng tôi sẽ yêu cầu thanh toán sau khi làm xong dịch vụ.
 • Người làm đơn cũng như NGƯỜI SỬ DỤNG phải trả lệ phí chuyển khoản trong trường hợp trả tiền bằng chuyển khoản ngân hàng.
 • Người làm đơn cũng như NGƯỜI SỬ DỤNG phải trả chi phí đường truyền internet để học online.
Hoàn trả ・ Hủy bỏ
 1. 【Hủy bỏ trước khi cung cấp DỊCH VỤ】
  Phí hủy bỏ sẽ phát sinh theo các thời điểm như sau:
  Ngày bắt đầu DỊCH VỤ hoặc ngày hôm trước - 100%
  Từ 7 ngày trước đến 2 ngày trước đó - 50%
  Từ 20 ngày trước đến 8 ngày trước đó - 20%
  ※ NGƯỜI SỬ DỤNG phải chịu lệ phí phát sinh khi hoàn trả lại tiền.
  ※ Trong trường hợp nộp đơn tại Nhật bản sau khi được JICE mời gọi qua điện thoại, hoặc đơn nộp tại Nhật Bản muốn nhận DỊCH VỤ từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên thì sẽ ưu tiên áp dụng khoản 3 điều 6.
 2. 【Hủy bỏ trong khi đang cung cấp DỊCH VỤ】
  Bất kể là đã được JICE mời gọi qua điện thoại hay không, đối với đơn muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian dưới 2 tháng và chi phí dưới 50.000 yên cũng như đối với các đơn từ nước ngoài, thì sẽ không chấp nhận bất cứ trường hợp hủy bỏ hoặc ngưng hợp đồng nào sau khi đã bắt đầu DỊCH VỤ. Sẽ không hoàn trả tiền hoặc đổi ngày cho NGƯỜI SỬ DỤNG không sử dụng DỊCH VỤ vì lý do riêng (vắng mặt, hủy chuyến ĐI THEO HỖ TRỢ).

  Bất kể là đã được JICE mời gọi qua điện thoại hay không, đối với đơn từ trong nước Nhật muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên, JICE sẽ yêu cầu NGƯỜI SỬ DỤNG trả khoản tiền bằng tổng số của khoản chi phí dành cho DỊCH VỤ đã cung cấp xong dưới dạng dịch vụ liên tục đặc biệt, cộng với khoản thiệt hại phát sinh do hủy bỏ hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục đã được quy định cho từng loại dịch vụ bởi pháp lệnh chính phủ (khoản thấp nhất trong 2 khoản tiền 50.000 yên hoặc 20% khoản tiền còn lại trong hợp đồng). Ngoài ra, nếu trước đó đã nhận phí sử dụng DỊCH VỤ từ NGƯỜI SỬ DỤNG, JICE sẽ hoàn trả lại tiền cho NGƯỜI SỬ DỤNG sau khi trừ đi khoản tiền bồi thường thiệt hại.
  ※ Ưu tiên áp dụng khoản 3 điều 6.
 3. 【Hủy bỏ trong thời gian cho phép suy nghĩ lại (cooling-off)】
  Trong trường hợp nộp đơn tại Nhật bản sau khi được JICE mời gọi qua điện thoại, hoặc đơn nộp tại Nhật Bản muốn nhận DỊCH VỤ từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên thì có thể hủy bỏ hợp đồng trong vòng 8 ngày tính từ ngày nhận được giấy tờ ghi nội dung hợp đồng (không phải mất phí hủy bỏ).
  Vui lòng liên hệ đến địa chỉ e-mail sau đây:
  nihongo-info@jice.org
Đối với hàng lỗi
Nếu tài liệu học tập sai với nội dung yêu cầu, hoặc bị hư hỏng, không thể sử dụng được xảy ra trong quá trình vận chuyển giao hàng thì sẽ xử lý như sau:
Trong vòng 7 ngày sau khi hàng đến, xin vui lòng liên hệ trước bằng e-mail, điện thoại hoặc qua Trang Web(https://www.jice.org/nihongo/)để sau đó gửi chuyền phát hàng lỗi đó lại cho chúng tôi bằng cách gửi người nhận trả cước phí gửi.
Xin lưu ý là nếu trong 7 ngày sau khi hàng đến mà không liên hệ, chúng tôi sẽ không nhận xử lý hàng lỗi trả lại nữa.
Hủy bỏ trong khi đang cung cấp DỊCH VỤ
【Hủy bỏ giữa chừng sau khi đã bắt đầu cung cấp DỊCH VỤ】
Bất kể là đã được JICE mời gọi qua điện thoại hay không, đối với đơn muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian dưới 2 tháng và chi phí dưới 50.000 yên cũng như đối với các đơn từ nước ngoài, thì sẽ không chấp nhận bất cứ trường hợp hủy bỏ hoặc ngưng hợp đồng nào sau khi đã bắt đầu cung cấp DỊCH VỤ. Sẽ không hoàn trả tiền hoặc đổi ngày cho NGƯỜI SỬ DỤNG không sử dụng DỊCH VỤ vì lý do riêng (vắng mặt, hủy chuyến ĐI THEO HỖ TRỢ).

Đối với đơn từ trong nước Nhật muốn nhận DỊCH VỤ có thời gian từ 2 tháng trở lên và chi phí từ 50.000 yên trở lên, JICE sẽ yêu cầu NGƯỜI SỬ DỤNG trả khoản tiền bằng tổng số của khoản chi phí dành cho DỊCH VỤ đã cung cấp xong dưới dạng dịch vụ liên tục đặc biệt, cộng với khoản thiệt hại phát sinh do hủy bỏ hợp đồng cung cấp dịch vụ liên tục đã được quy định cho từng loại dịch vụ bởi pháp lệnh chính phủ (khoản thấp nhất trong 2 khoản tiền 50.000 yên hoặc 20% khoản tiền còn lại trong hợp đồng). Ngoài ra, nếu trước đó đã nhận phí sử dụng DỊCH VỤ từ NGƯỜI SỬ DỤNG, JICE sẽ hoàn trả lại tiền cho NGƯỜI SỬ DỤNG sau khi trừ đi khoản tiền bồi thường thiệt hại.
Các điều kiện bán hàng đặc biệt như hạn chế về số lượng bán hàng, v.v...
Có thể làm đơn tại phần làm đơn trong Trang Web(https://www.jice.org/nihongo/).
 • Mỗi khóa học đều giới hạn số lượng học viên. Số lượng này được thông báo trên Trang Web.
 • Thời hạn ghi danh được thông báo trên Trang Web, tuy nhiên vẫn có thể khóa sổ trước thời hạn khi đã có đủ cơ số học viên.
Yêu cầu hệ thống của các phần mềm được sử dụng
Sử dụng 「Zoom」để giảng bài online, JICE là máy chủ, khách hàng là máy khách và sẽ vào phòng học bằng trình duyệt. Vui lòng xác nhận các chi tiết tại địa chỉ trang web của Zoom sau đây. Đề nghị nên sử dụng mạng internet không giới hạn dung lượng đường truyền.

[PC:Cấu hình tối thiểu của Windows、macOS、Linux]
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201362023
Các trình duyệt có thể sử dụng được:
 • Windows:IE 11+、Edge 12+、Firefox 27+、Chrome 30+
 • Mac:Safari 7+、Firefox 27+、Chrome 30+
 • Linux:Firefox 27+、Chrome 30+
[Smartphone, máy tính bảng:cấu hình tối thiểu của iOS và Android]
https://support.zoom.us/hc/ja/articles/201179966
Các trình duyệt có thể sử dụng được:
 • iOS:Safari5+、Chrome
 • Android:Webkit (mặc định), Chrome
Giá cả trên văn bản được gửi theo yêu cầu (giá bán theo học phí)
Có thông báo trên Trang Web. Học phí của các loại khóa học sẽ khác nhau.
Giấy chứng nhận, Chứng chỉ hành nghề
Không thông báo vì không cần giấy phép bán hàng.
Trường hợp ban tổ chức tự ý ngưng cung cấp DỊCH VỤ
 • Trường hợp phải hủy bỏ hợp đồng vì JICE tự ý ngưng cung cấp DỊCH VỤ thì chi phí sẽ được hoàn trả lại. Tuy nhiên, sẽ không trả lại tiền cho những phần DỊCH VỤ đã được cung cấp.
 • Trường hợp ngưng tổ chức lớp học hoặc hoãn do không đủ cơ số học viên:
  (1) Trường hợp ngưng tổ chức
  Sẽ hoàn trả lại tất cả tiền học mà NGƯỜI SỬ DỤNG đã chuyển khoản.
  (2) Trường hợp hoãn
  Sẽ thông báo chương trình học mới đến NGƯỜI SỬ DỤNG đã nộp tiền học để xác nhận là có thể thay đổi được hay không. Cho đến ngày hết hạn mà JICE đã thông báo, NGƯỜI SỬ DỤNG phải liên hệ trả lời là có tiếp tục đăng ký sử dụng DỊCH VỤ nữa hay không.
  Nếu NGƯỜI SỬ DỤNG không thể tham dự tất cả lịch trình học mới, JICE sẽ hoàn trả lại tất cả tiền học. Trong trường hợp không thể tham dự một phần của lịch trình mới, bất kể NGƯỜI SỬ DỤNG muốn tham dự hay không, tiền học bao gồm phần của những ngày không tham dự được cũng sẽ không được hoàn lại.
 • Về cơ bản, khi phải nghỉ dạy, hoãn giờ dạy, JICE sẽ tìm cách đổi sang một ngày khác.
  Nếu liên hệ trả lời là không thể tham dự ngày học mới này trước thời hạn mà JICE thông báo, tiền học của những ngày này sẽ được hoàn trả lại. Cho đến ngày hết hạn mà JICE đã thông báo, nếu vẫn không liên hệ trả lời, hoặc sau ngày hết hạn này mới liên hệ trả lời là có tham dự được ngày học mới hay không thì tiền học sẽ không được hoàn lại.

日本語版リーフレットPDF ダウンロードはこちら

Click here to download the leaflet PDF (Japanese version)