คำถามที่พบบ่อย

A

จะเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในเวลา "ทำงาน"
จะเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในที่ทำงานหรือมารยาททางธุรกิจ ธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงาน ระบบประกันแรงงาน ประกันสังคม เป็นต้น
เนื้อหาการเรียนในแต่ละระดับนั้น กรุณาดูใน "ข้อมูลแนะนำคอร์ส"

A

การอบรมไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ค่าเดินทางไปถึงสถานที่จัดงานต้องรับผิดชอบเอง

A

ไม่ใช่ ผู้สมัครงานที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งพำนักในประเทศระยะยาวสามารถเข้ารับการอบรมได้
ชาวต่างชาติซึ่งพำนักในประเทศระยะยาว หมายถึง ชาวต่างชาติที่มีสถานะพำนักเป็น "คู่สมรสของชาวญี่ปุ่น" "ผู้ที่พำนักถาวร" "คู่สมรสของผู้ที่พำนักถาวร" "ผู้ที่พำนักระยะยาว"
เกี่ยวกับผู้ที่จะเข้ารับการอบรมนั้นกรุณาดูใน "เค้าโครงธุรกิจ"

A

ในปี 2023 มีกำหนดการที่จะจัดขึ้นใน 28 จังหวัด เขตที่จะจัดหรือข้อมูลการรับสมัครนั้นกรุณาดูใน "ข้อมูลการรับสมัคร"

A

สามารถสมัครได้ที่เฮลโลเวิร์กในเขตที่อาศัยอยู่
เกี่ยวกับเขตที่จะจัดหรือข้อมูลการรับสมัครนั้นกรุณาดูใน "ข้อมูลการรับสมัคร"

A

มีรูปถ่าย 1 ใบ (3ซม.x4ซม.) และบัตรประจำตัว (บัตรแสดงการพำนักหรือพาสปอร์ต)

A

คำอธิบายของแต่ละระดับนั้นกรุณาดูใน "ข้อมูลแนะนำคอร์ส"
หลังจากตรวจสอบใบปลิวแต่ละเขตจาก "ข้อมูลการรับสมัคร" แล้ว กรุณาปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานติดต่อในพื้นที่หรือเฮลโลเวิร์กที่อยู่บริเวณใกล้เคียง

A

ไม่สามารถฝากที่สถานที่จัดงานหรือ JICE ได้

A

เนื่องจากข้อมูลการรับสมัครนั้นจะลงพิมพ์ใน "ข้อมูลการรับสมัคร" ประมาณ 1 เดือนก่อนหน้าที่การอมรมจะเริ่มขึ้น ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ