ข้อมูลการรับสมัคร

เปิดเผยข้อมูลของหลักสูตรที่กำหนดรับสมัครแล้วตามลำดับ

ขอความร่วมมือเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

กรณีที่มีผู้สมัครจำนวนมาก การรับสมัครอาจสิ้นสุดเร็วกว่ากำหนด
หลังจากรับสมัคร จะมีการตรวจสอบข้อมูลการสมัครและระดับความสามารถ แล้วจึงพิจารณาตัดสินว่าสามารถเข้าร่วมการอบรมได้หรือไม่
คอร์สนี้อาจถูกยกเลิก・เลื่อนเนื่องจากผลกระทบของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่