đối tượng là người nước ngoài

Tiếng Nhật tiện ích cho
công việc
-Thông qua văn hóa doanh nghiệp và
tập quán tại Nhật Bản-

Đối với cấp độ N3 trở lênKhóa 10 tiếng / Khóa 20 tiếng

Đây là khóa học giúp tìm hiểu văn hóa, tập quán doanh nghiệp, lối suy nghĩ, tác phong của người Nhật bằng cách dạy những từ vựng, mẫu câu biểu hiện .v.v... cần thiết khi làm việc tại Nhật Bản. Có thể học tập theo hình thức online trực tuyến hoặc tập trung tại lớp.

Khóa 10 tiếngKhóa 20 tiếng
Thời lượng 2 tiếng X 5 lần *có thể thay đổi tùy theo nhu cầu 2 tiếng X 10 lần *có thể thay đổi tùy theo nhu cầu
Đối tượng Người đã nhận được quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp Nhật bản, người đang có ý định tìm việc làm tại doanh nghiệp Nhật Bản, nhân viên mới vào làm việc ~ đã làm việc đến khoảng năm thứ 3
Năng lực tiếng Nhật Có trình độ từ N3 trở lên.Dựa theo kết quả kiểm tra trình độ tiếng Nhật: Người từ 6 điểm ~10 điểm
Phương pháp Giảng dạy bằng tiếng Nhật ・Thảo luận nhóm .v.v...
Sách giáo khoa 「Tiếng Nhật tiện ích cho công việc - Thông qua văn hóa doanh nghiệp và tập quán tại Nhật Bản」Biên soạn: Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản JICE
Hình thức học tập Trực tuyến online (Zoom) ・ Tập trung tại lớp

> Mẫu form câu hỏi của khóa học dành cho doanh nghiệp Danh sách các khóa học dành cho cá nhân

Khóa sơ cấp 50 tiếng

Khóa học dành cho người có trình độ sơ cấp.
Tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp, tác phong, tập quán rất đặc biệt của người Nhật bằng cách học tập từ vựng và mẫu câu cơ bản thường gặp trong công việc.
Hiểu biết được cấu trúc cơ bản của tiếng Nhật để sau khi khóa học kết thúc vẫn có thể tiếp tục tự học.

Khóa 50 tiếng
Thời lượng 2,5 tiếng x 20 lần *Có thể thay đổi tùy theo nhu cầuChương trình học
Đối tượng Người vừa mới bắt đầu học tiếng Nhật ~ người có trình độ sơ cấp, người có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản (bao gồm công việc bán thời gian, việc làm thêm...)
Năng lực tiếng Nhật Người đã học tiếng Nhật chút ít ~ N4, hoặc có trình độ tương đương. Dựa theo kết quả kiểm tra trình độ tiếng Nhật:Người từ 0 điểm ~5 điểm
Phương pháp Giảng dạy bằng tiếng Nhật ・Thảo luận nhóm .v.v...
Sách giáo khoa Tiếng Nhật dành cho công việcBiên soạn:Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản JICE, Phát hành: RUNS Co., Ltd.
Chữ viết Chủ yếu dùng hệ chữ mềm HIRAGANA để đọc
Hình thức học tập Trực tuyến online (Zoom) ・ Tập trung tại lớp

> Mẫu form câu hỏi của khóa học dành cho doanh nghiệp Danh sách các khóa học dành cho cá nhân

Người mới bắt đầMột ví dụ về nội dung giảng dạy

Nội dungĐề cập trong bài giảng
Nhờ cậy, yêu cầu / nhận lệnh Hiểu biết tầm quan trọng và cách nói cơ bản để báo cáo, liên lạc, tư vấn, xác nhận vấn đề
Cách liên hệ báo cáo khi muộn giờ, về sớm, nghỉ việc Cách nói để truyền đạt khi đi muộn, về sớm, xin nghỉ làm cũng như diễn tiến câu chuyện của các tình huống đó
Nhận điện thoại
(trong và ngoài công ty)
Mẫu câu dùng khi điện thoại, sự khác nhau giữa cách nói chuyện trong và ngoài công ty

Khóa「Học tập phương pháp tự học để luyện thi năng lực tiếng Nhật N2/N3 JPLT」

Là khóa học hướng dẫn phương pháp tự xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với trình độ của bản thân và học luyện thi dựa theo kế hoạch đó để có thể lấy được chứng chỉ N2/N3 của Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT).
Khi đã hoàn tất khóa học gồm có 3 lần học, vào 1 tháng sau đó, học viên sẽ được tư vấn để rà soát lại kế hoạch và phương pháp học tập luyện thi.

 【Lựa chọn】Khóa「Học tập phương pháp tự học để luyện thi năng lực tiếng Nhật N2/N3 JPLT」
Thời lượng 1 tiếng x 3 lần Tư vấn riêng từng người: 30 phút x 1 lần
Đối tượng Người muốn lấy chứng chỉ N2/N3 JLPT, người muốn nâng cao trình độ tiếng Nhật
Phương pháp Bài giảng + tự học bằng hệ thống giáo dục trực tuyến (e-learning) + tư vấn riêng từng người (1 lần)
Hình thức học tập Trực tuyến online (Zoom) ・ Tập trung tại lớp

*Ngoài những chương trình kể trên, vui lòng cho chúng tôi biết mục tiêu nguyện vọng của bạn để có thể linh động điều chỉnh nội dung được phù hợp hơn.

Nơi liên hệ hỏi về chương trình「Hỗ trợ toàn diện để làm việc chung với nguồn nhân tài nước ngoài」

Phòng Dự án giảng dạy tiếng Nhật, Trung tâm hợp tác quốc tế Nhật Bản JICE

Mẫu form gửi câu hỏi nhờ tư vấn

日本語版リーフレットPDF ダウンロードはこちら

Click here to download the leaflet PDF (Japanese version)