đối tượng là người nước ngoài

Tiếng Nhật tiện ích cho
công việc
-Thông qua văn hóa doanh nghiệp và
tập quán tại Nhật Bản-
Danh sách các khóa học dành cho cá nhân Khóa 10 tiếng / Khóa 20 tiếng

10-hour course Khóa 10 tiếng 20-hour course Khóa 20 tiếng

Trang trước

Số thứ tựTên khóa họcNgày tháng (MM/DD)Thời gianĐịa điểmThời hạn ghi danh
Thời hạn thanh toán
(MM/DD)
1001 10-hour course

3/20 (Sat)
3/27 (Sat)
(Tổng cộng 2 lần)

10:00-15:45
(Bao gồm giờ nghỉ trưa)

Trực tuyến online
(Zoom)

3/16 (Tue)
Đã hết hạn

1002 10-hour course

3/22 (Mon)
3/23 (Tue)
3/25 (Thu)
3/26 (Fri)
(Tổng cộng 4 lần)

14:00-16:30

Trực tuyến online
(Zoom)

3/16 (Tue)
Đã hết hạn

2001 20-hour course 6/15 (Tue)
~ 7/13 (Tue)
(Tổng cộng 9 lần)

Tue
19:00~21:00
Sat
10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

6/8 (Tue)
Đã hết hạn

2002 20-hour course 6/16 (Wed)
~ 8/18 (Wed)
(Tổng cộng 9 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

6/9 (Wed)
Đã hết hạn

1003 10-hour course

6/19 (Sat)
6/26 (Sat)
(Tổng cộng 2 lần)

10:00~15:45
(Bao gồm giờ nghỉ trưa)

Trực tuyến online
(Zoom)

6/12 (Sat)
Đã hết hạn

1004 10-hour course

7/1 (Thu)
7/8 (Thu)
7/15 (Thu)
(Tổng cộng 3 lần)

9:00~12:00
9:00~12:30
9:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

6/24 (Thu)
Đã hết hạn

2003 20-hour course 7/3 (Sat)
~ 8/21 (Sat)
(Tổng cộng 8 lần)

10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

6/26 (Sat)
Đã hết hạn

2004 20-hour course 8/3 (Tue)
~ 8/31 (Tue)
(Tổng cộng 9 lần)

Tue
19:00~21:00
Sat
10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

7/27 (Tue)
Đã hết hạn

2005 20-hour course 8/3 (Tue)
~ 9/2 (Thu)
(Tổng cộng 10 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

7/27 (Tue)
Đã hết hạn

2006 20-hour course 8/16 (Mon)
~ 8/27 (Fri)
(Tổng cộng 8 lần)

10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

8/9 (Mon)
Đã hết hạn

2007 20-hour course 9/25 (Sat)
~ 11/13 (Sat)
(Tổng cộng 8 lần)

10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

9/16 (Thu)
Đã hết hạn

2008 20-hour course 9/30 (Thu)
~ 11/2 (Tue)
(Tổng cộng 10 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

9/21 (Tue)
Đã hết hạn

1005 10-hour course

10/4 (Mon)
10/5 (Tue)
10/6 (Wed)
10/7 (Thu)
10/8 (Fri)
(Tổng cộng 5 lần)

10:00~12:00

Trực tuyến online
(Zoom)

9/23 (Thu)
Đã hết hạn

2009 20-hour course 10/13 (Wed)
~ 12/22 (Wed)
(Tổng cộng 10 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

10/4 (Mon)

1006 10-hour course

10/18 (Mon)
10/19 (Tue)
10/20 (Wed)
10/21 (Thu)
10/22 (Fri)
(Tổng cộng 5 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

10/7 (Thu)

2010 20-hour course 10/18 (Mon)
~ 2/14 (Mon)
(Tổng cộng 15 lần)

20:00~21:20

Trực tuyến online
(Zoom)

10/7 (Thu)

Học phí(*Tiền học phí của 1 người học.)

Người cư trú tại Nhật bản (đang sinh sống tại Nhật bản): Giá tiền bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Khóa 10 tiếng 33.600 yên (kể cả thuế), bao gồm tiền sách giáo khoa

Khóa 20 tiếng 67.000 yên (kể cả thuế), bao gồm tiền sách giáo khoa

Người học vui lòng trả luôn lệ phí chuyển khoản.

Cách ghi danh

  1. Ghi danh bằng mẫu đơn dưới đây. Trong 3 ngày làm việc sau đó, JICE sẽ gửi mail phản hồi để xác nhận.
  2. Vui lòng chuyển khoản tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của JICE. Không dùng thẻ tín dụng credit card.
  3. Sau khi xác nhận học phí đã được chuyển khoản, JICE sẽ gửi sách giáo khoa.
  4. Trước ngày học đầu tiên, sẽ gửi đường link URL vào phòng học trực tuyến Zoom

日本語版リーフレットPDF ダウンロードはこちら

Click here to download the leaflet PDF (Japanese version)