đối tượng là người nước ngoài

Tiếng Nhật tiện ích cho
công việc
-Thông qua văn hóa doanh nghiệp và
tập quán tại Nhật Bản-
Danh sách các khóa học dành cho cá nhân Khóa sơ cấp 50 tiếng

50-hour course Khóa sơ cấp 50 tiếng

Trang trước

Số thứ tựTên khóa họcNgày thángThời gianĐịa điểmThời hạn ghi danh
Thời hạn thanh toán
5007 50-hour course Nov.25 (Thu)
~ Mar.1 (Tue)
(Tổng cộng 25 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

Nov.15 (Mon)

5008 50-hour course Nov.27 (Sat)
~ Apr.16 (Sat)
(Tổng cộng 20 lần)

10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

Nov.17 (Wed)

Học phí(*Tiền học phí của 1 người học.)

Người cư trú tại Nhật bản (đang sinh sống tại Nhật bản): Giá tiền bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Khóa 50 tiếng 167.200 yên (kể cả thuế), bao gồm tiền sách giáo khoa

Người học vui lòng trả luôn lệ phí chuyển khoản.

Cách ghi danh

  1. Ghi danh bằng mẫu đơn dưới đây. Trong 3 ngày làm việc sau đó, JICE sẽ gửi mail phản hồi để xác nhận.
  2. Vui lòng chuyển khoản tiền học phí vào tài khoản ngân hàng của JICE. Không dùng thẻ tín dụng credit card.
  3. Sau khi xác nhận học phí đã được chuyển khoản, JICE sẽ gửi sách giáo khoa.
  4. Trước ngày học đầu tiên, sẽ gửi đường link URL vào phòng học trực tuyến Zoom
Số thứ tựTên khóa họcNgày thángThời gianĐịa điểmThời hạn ghi danh
Thời hạn thanh toán
5001 50-hour course Jun.15 (Tue)
~ Sep.7 (Tue)
(Tổng cộng 25 lần)

Tue
19:00~21:00
Sat
10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

Jun.8 (Tue)
Đã hết hạn

5002 50-hour course Jun.19 (Sat)
~ Oct.30 (Sat)
(Tổng cộng 20 lần)

10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

Jun.12 (Sat)
Đã hết hạn

5003 50-hour course Aug.7 (Sat)
~ Dec.18 (Sat)
(Tổng cộng 20 lần)

10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

Jul.31 (Sat)
Đã hết hạn

5004 50-hour course Aug.17 (Tue)
~ Nov.11 (Thu)
(Tổng cộng 25 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

Aug.10 (Tue)
Đã hết hạn

5005 50-hour course Oct.12 (Tue)
~ Jan.18 (Tue)
(Tổng cộng 25 lần)

19:00~21:00

Trực tuyến online
(Zoom)

Oct.4 (Mon)
Đã hết hạn

5006 50-hour course Nov.6 (Sat)
~ Mar.26 (Sat)
(Tổng cộng 20 lần)

10:00~12:30

Trực tuyến online
(Zoom)

Oct.28 (Thu)
Đã hết hạn

日本語版リーフレットPDF ダウンロードはこちら

Click here to download the leaflet PDF (Japanese version)