JICE logo

การฝึกอบรมปรับความพร้อมในการเข้าทำงานสำหรับแรงงานต่างชาติ

Aperçu des activités Départements concernés
Chinese English Spanish Portuguese nihongo Japanese Russian Indonesian French Korian Vietnamese

  • เกี่ยวกับโปรเจค
  • แนะนำคอร์ส

เกี่ยวกับโปรเจค

ศูนย์ให้ความร่วมมือนานาชาติประเทศญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและการันตีคนที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมที่เติบโตและอุตสาหกรรมที่ ขาดคนทำงาน รับ "ฝึกอบรมและช่วยเหลือและจัดตั้ง การทำงานของชาวต่างชาติ" ที่สามารถเรียนรู้การทำประวัติ ความรู้เบื้องต้นธรรมเนียมในการจ้างงาน กฎหมายแรงงานญี่ปุ่น การสื่อสารในพื้นที่ทำงานซึ่งรวมถึงภาษาญี่ปุ่นด้วย จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการโดยมีเป้าหมายคือ ผู้หางานชาวต่างที่ชาติที่อาศัยอยู่ถาวร (ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติพำนักอยู่ใน ระยะหนึ่ง "คู่สมรสชาวญี่ปุ่น เป็นต้น" "ผู้ที่อาศัยอยู่ถาวร" "คู่สมรสของผู้ที่อาศัยอยู่ถาวร เป็นต้น" "ผู้พำนักถาวร") โดยเริ่มเปิดคอร์สที่ ชินจูกุ โตเกียว วันที่ 9 (วันพฤหัสบดี) พฤษภาคม 2019 และแผนดำเนินการที่จำนวนคน 5,000 ท่านขึ้นไปในหนึ่งปีใน 20 จังหวัด

พื้นที่ที่จัดงาน

จัดขึ้นใน 20 จังหวัด (อิบารากิ, โทชิกิ, กุนมะ, ไซตามะ, ชิบะ, โตเกียว, คานากาว่า, อิชิกาวะ, นากาโนะ, ชิสึโอกะ, ไอจิ, เกียวโต, มิเอะ, โอซาก้า, ฮิโรชิมา, คากาวะชิมาเนะ นางาซากิ )

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้หางานชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นซึงมีความลำบากในเรื่องของการเข้าทำงานในการจ้างงานที่มั่นคง ซึ่งมีสาเหตุมาจาก ทักษะที่ไม่เพียงพอและความรู้ที่ จำเป็นในการทำงานเช่น ความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น ซึ่งถึงแม้จะมีความต้องการงานอย่างสูง และหางานอย่างเต็มที่ก็ตาม

เวลาที่อบรม เป็นต้น

เวลาในการอบรมรวมต่อคอร์ส 120 กำหนดให้ตรงกับความต้องการในการเข้าฟังบรรยายและสภาพจริงของพื้นที่ เช่น คอร์สวันเสาร์-อาทิตย์ คอร์สกลางคืน กลางวัน เป็นต้น

ที่รับสมัครเข้าฟังบรรยาย

Hellowork ที่อยู่ในพื้นที่จัดการอบรม

ที่ติดต่อสอบถาม

03-6838-2723(JICE) จันทร์-ศุกร์ 9:30-18:00

คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่น

คอร์สบรรยายการทำงาน

ทัศนศึกษาพื้นที่การทำงาน

แนะนำคอร์ส

JICE top page